Общи условия

I. Предмет

1.Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.ingiliz.com, които уреждат правилата за използването, включително сключването на за покупко-продажба с този електронен магазин

II. Данни за продавача

1.”ИНГИЛИЗ БРАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД , адрес на управление: гр. Пещера, ул. “Христо Цикалов”1, Идентификационен номер по ДДС: BG201186385., ще бъде наричан за краткост по-долу Ingiliz.

2. Адрес за кореспонденция на Ingiliz: гр. Пещера, Ул. Михаил Такев 144, E-mail: customercare@ingiliz.com и на телефон: 0878 910 000.

III. Дефиниции

1.Продавач – Ingiliz.

2.Сайт – домейна www.ingiliz.com и неговите поддомейни

3.Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друг правен субект, който използва сайта на Ingiliz по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

4. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта

5.Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

6.Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

7.Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.

8.Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

9.Съдържание
•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

10.Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

11. Трансакция – действието от страна на Ingiliz възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

13. Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.

14.Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

IV. Поръчка и създаване на клиентски профил

1. В централната горна част на магазина за обувки са разположени основните главни категории. Чрез избор на съответната категория се визуализира списък с предлаганите от нас артикули. Всеки модел може да бъде разгледан подробно, като имате възможност да се запознаете в детайли с параметрите на всеки артикул, да разгледате допълнителни изображения, цветови гами и други. Спирайки се на конкретен продукт (например “дамски обувки”), първо е необходимо да изберете желания от Вас номер, след което бутон КУПИ. Вече се намирате във Вашата клиентска кошница.

2. Клиентската кошница има способността да запазва продуктите в нея и по този начин не нужно да търсите  продуктите, които желаете, отново и отново. Имате опция да добавите повече обувки и/или чанти и да продължите напред с бутона “Продължи към поръчка”. След като сте готови с коректно въведените данни можете да я финализирате с едно кликване на “Завърши поръчката”. Очаквайте наш оператор да се свърже с вас за повече подробности относно Вашата поръчка или за доуточняване на параметрите около данните за доставка.

3.  Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

V. Доставка

1. Магазин за обувки ‘Ingiliz’ използва услугите на куриерската компания за бързи доставки Speedy.

2. Всички транспортни разходи по доставянето и опция “Тест и преглед” на стоки на стойност над 60 лв. се поема изцяло от Търговеца. Цената за доставка при поръчка под 60 лв. е за сметка на получателя и е около 5.00 лв. /при поръчка в сайта се генерира автоматично цена за доставка 5 лв., която е ориентир/

3. Срокът за доставка традиционно е от 1 до 2 работни дни. В случаите на изчерпани наличности можете да получите пратката си на по-късен етап като предварително датата за извършване на доставката се съгласува с Вас.

4. Поръчки, направени по отделно, но в рамките на един и същ ден, могат да бъдат групирани и изпратени като една. Имате право да посочите допълнителни указания като например офис на куриерска фирма Speedy и друга информация, която записвате в полето за коментар при поръчката. Когато даден продукт не отговаря на поръчания от Вас, при несъвпадение на номер или други причини, имате право да върнете поръчката.

5. Имате право да ползвате опцията „Преглед и проба преди заплащане“- клиентът има право да отвори, разгледа и премери поръчания артикул, преди той да бъде заплатен. В слуачай че се откажете от стока, поръчана на стойност над 60лв., не дължите никакви допълнителни такси и разноски по връщането й. При вече закупен продукт и последващо желание за връщането му или замяна в рамките на 14 дни, Клиентът поема сам куриерските разходи по връщане на продукта, като изключение прави случай на “Рекламация”.

VI. Плащане

1. В магазинът се използва методът за плащане “Пощенски паричен превод“, при който получавате своята поръчка и заплащате дължимата сума на фирмата куриер.

Относно получаването на документ при покупката (касова бележка):
В Наредба № H-18/2006г. на министерството на финансите е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги. За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава касови бележки. По смисъла на предходния текст куриерска фирма Speedy, с която INGILIZ работи, е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги.

2. Вие си запазвате правото да прегледате стоките, които сте поръчали, преди да заплатите дължимата сума.

3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

4. В случай на онлайн плащания, чрез виртуална разплащателна платформа Skrill или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към ‘Ingiliz’ се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова ‘Ingiliz’ препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от ‘Ingiliz’.

VII. Отказ от стока

1. По чл. 52 ал. 1 и 2 от ЗЗП потребителите пазарували в магазин за обувки ‘Ingiliz’ имат право да се откажат от закупената стока в рамките на 14-дневен срок от получаването на обувките без да посочвате причините затова. Върнатите стоки трябва да бъдат запазени в оригиналния си вид, неизползвани и с ненарушена цялост на опаковката. В противен случай Търговецът си запазва правото да не уважи искането на потребителя.

2. Връщането на продуктите се осъществява чрез куриерска фирма в сътрудничество с “ИНГИЛИЗ БРАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД – куриерската компания Speedy или при вече закупен продукт чрез удобна за клиента такава. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6, като го изтегли ТУК или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Формулярът за отказ се предоставя в разпечатан вид към при доставка на всяка поръчка.

3. Разходите по връщането са изцяло за сметка на клиента и се определят по актуалната ценова листа на куриерска фирма, с която се осъществява връщането. Връщанията се осъществяват до адрес за връзка, посочен в настоящите общи условия – гр. Пещера, Ул. Михаил Такев 144.

4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

5. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

6. Плащанията по възстановяване на сумата, заплатена от Клиента, се осъществява единствено по банков път по сметка, поредоставена от Клиента . Клиентите имат право да се откажат от поръчаните стоки при някоя от следните ситуации:

 • Поръчката не съответства на исканата от клиента
 • Исканата сума не съответства на описаната в магазина за обувки
 • Повредена стока в следствие на неправилен транспорт от фирмата куриер
 • При наличие на фабрични дефекти в доставената стока
 • Желанието на клиента да върне стоката без да посочва причините затова

VIII. Гаранция и рекламации

1. Гаранционният срок на всички стоки, предлагани в магазина за обувки, е 30-дневен и започва да тече от датата на получаване на артикулите. ‘Ingiliz’ приема рекламации в рамките на гаранционния срок на обувките. Разходите по връщането на поръчаните артикули и замяната им с нови е за сметка на производителя. Търговецът си запазва правото да не уважи искането на клиента в случаите на неправилна експоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация. Рекламации се приемат при дефектиране на стоката в следните случаи:

 • Напукване на кожата
 • Разлепване
 • Разшиване
 • Счупване на ток

2. Съгласно закона за защита на потребителите Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;  2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

3. Съгласно закона за защита на потребителите Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. (2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. (3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. (4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Чл. 128. (1) Отменена (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

4. Независимо от търговската гаранция Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от закона за защита на потребителите.

IX. Рекламации не се приемат в следните случаи

 1. Преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия
 1. Износване и откъртване на тока
 2. Разместване на стелките и деформация на обувката в следствие влиянието на вода, кал или специфична походка
 3. Изменение на цвета на кожата след неправилно използвани средства за оцветяване и почистване
 4. Не са спазени указанията за правилна експлоатация на обувките

X. Условия за ползване и конфиденциалност на личните данни

1. Вскички данни предоставени от клиентите се пазят под строг контрол и са 100% защитени. Личните данни на клиентите се използват САМО в случаите, необходими за осъществяване на търговска дейност, не се споделят с трети лица. ‘Ingiliz’ запазва правото си да променя цените в магазина за обувки по всяко време. Клиентът е длъжен да заплати сумата, която е била актуална към датата на неговата поръчка. Цените в онлайн бутика е възможно да се различават от тези във фирмените магазини ‘Ingiliz’.

XI. Други общи условия

1. Ingiliz си запазва правото да променя дизайна на www.ingiliz.com, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на www.ingiliz.com

2. Основните характеристики на стоките в онлайн магазина са описани в продуктовата страница за всеки един продукт.

3. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.     Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.    Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
6.    В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

7.     Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

8.     Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.

XII. Спорове и жалби

1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Ingiliz и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.